1. Introduksjon

Betingelsene som listes påfølgende regulerer det kontraktsmessige forholdet mellom alle brukere av websiden http://personligeetiketter.com (heretter benevnt som Kunde eller Du) og varemerket Personlige Etiketter, som eies av Wunder Etiketten, Wunder Etiketten Ltd, med adresse Mill House, Redstone Road, Narberth, United Kingdom, SA67 7ES. Telefon: +44 7809 123 716.

Disse generelle betingelsene gjelder alene og erstatter alle andre tidligere betingelser, bortsett fra avvik som er spesifisert skriftlig. Personlige Etiketter (Wunder Etiketten) kan på eget initiativ når det ansees nødvendig, endre disse betingelsene, det er derfor anbefalt at man leser disse hver gang man besøker websiden http://personligeetiketter.com (heretter kalt websiden). Endringer gjelder fra de publiseres online, og kan ikke gjøres gjeldende for avtaler inngått før dette. Hvert kjøp via websiden reguleres av de generelle betingelsene som gjaldt på det tidspunktet bestillingen registrert. Ved å bekrefte din bestilling bekrefter du at du godtar de generelle betingelsene som beskrevet på denne siden. Ved bruk av websiden forplikter du deg til åholde både de generelle forretningsbetingelsene og bruksbetingelsene for websiden.

1.1 – Prisene på våre produkter listes i Euro inkludert alle skatter og avgifter (mva. og andre avgifter) men uten kostnader for leveranse.

1.2 – Dersom en bestilling fra et annet land enn Tyskland utløser tollgebyrer e.l. er det mottakerens ansvar å betale disse.

1.3 – Alle bestillinger, uansett fra hvilket land, betales i Euro.

1.4 – Personlige Etiketter (Wunder Etiketten) forbeholder seg retten til å endre sine priser når som helst, men oppgjør av bestillinger gjøres med de prisene som var gyldige på bestillingstidspunktet, forutsatt at produktet er tilgjengelig.

1.5 – Produktene forblir Personlige Etiketter (Wunder Etiketten) sin eiendom inntil full betaling er mottatt.

2. Bestilling

På internett: http://personligeetiketter.com

Kontaktinformasjonen vises på norsk og senest på leveransetidspunktet sendes denne over for bekreftelse. Personlige Etiketter (Wunder Etiketten) forbeholder seg retten til å kansellere eller avvise enhver ordre fra kunder det har vært problemer med betaling med tidligere.

Bestillingsprosessen:

Før sin første bestilling må kunden opprette en konto på websiden.

For å gjennomføre en bestilling, må kunden – etter å ha valgt de aktuelle produktene i sin handlekurv – trykke på bestillingsknappen og oppgi de data som etterspørres for leveranse og betalingsinformasjon.

Før kunden bekrefter sin bestilling kan han/hun til enhver tid se detaljene i sin bestilling og sjekke totalprisen. Kunden kan også gå tilbake til forrige side for å gjøre endringer i bestillingen.

Når kunden bekrefter bestillingen, aksepterer han/hun de generelle forretningsbetingelsene og en kontrakt med en gjensidig forpliktelse oppstår. Når dette steget er avsluttet blir din bestilling automatisk mottatt og er gyldig fra og med dette tidspunkt.

En epost med en bekreftelse på mottak av bestillingen sendes i løpet av kort tid til kunden.

3. Bekreftelse

Du erklærer at du er kjent med og aksepterer de generelle forretningsbetingelsene som er beskrevet på denne siden. Bekreftelsen på din bestilling gjelder som anerkjennelse av disse generelle betingelsene. Dersom ikke annet opplyses, gjelder de lagrede data som bevis for alle transaksjoner som har funnet sted mellom personlige Etiketter (Wunder Etiketten) og kunden.

4. Tilgjengelighet

Våre produkttilbud og priser er gyldige så lenge de finnes tilgjengelig på vår lagerbeholdning angitt på websiden.

For produkter som ikke har angitt en lagerbeholdning er våre tilbud avhengig av at våre leverandører kan levere produktet til avtalt tid og pris. Dersom et produkt ikke er tilgjengelig etter at du har levert en bestilling, informerer vi deg om dette så raskt som mulig per epost. Din bestilling blir da automatisk kansellert og betalingen, dersom denne er utført, refunderes i løpet av 10 dager. Personlige Etiketter (Wunder Etiketten) kan ikke gjøres ansvarlig for produkter som ikke er tilgjengelige og det oppstår ingen erstatningsplikt for kostnader som oppstår fordi produkter ikke er tilgjengelige.

5. Leveranse

Produktene sendes til leveranseadressen som ble oppgitt i bestillingsprosessen. De oppgitte leveransetidene er basert på gjennomsnittlig leveransetid på tidspunktet bestillingen ble akseptert. Maksimal behandlingstid for en bestilling er 48 timer. I Tyskland er gjennomsnittlig leveransetid mellom 48 og 72 timer.

Dersom ulike produkter har ulik leveransetid på grunn av tilgjengelighet, gjelder den lengste leveransetiden for hele bestillingen. Kostnader for behandling o forsendelse gjelder kun for en forsendelse. Personlige Etiketter (Wunder Etiketten) kan ikke gjøres ansvarlig for kostnader som oppstår ved en forsinket leveranse. Alle bestillinger som ikke er sendt innen 30 dager etter bestilling blir kansellert, dersom ikke den konkrete bestillingen inneholder andre bestemmelser. I tilfelle en forsinkelse blir en epost sendt. Personlige Etiketter (Wunder Etiketten) er ikke ansvarlig for forsinkelser som oppstår på grunn av postleveringstjenester eller transporttjenester utenfor vår kontroll. Vi anbefaler deg å sjekke bestillingen din nøye og å gi oss beskjed om eventuelle avvik innen 24 timer på hverdager, eller på påfølgende mandag i helger. Dersom denne fristen oversittes, kan ikke Personlige Etiketter (Wunder Etiketten) gjøres ansvarlig for feil i leveranseinformasjon.

Du kan kansellere din bestilling før varen sendes fra oss. I andre tilfeller les våre returbetingelser.

6. Betaling

Betaling for din bestilling kan gjøres med:

  • kredittkort: MasterCard, Visa og andre Kredittkort

7. Sikkerhet

Vår webside er utstyrt med et sikkerhetssystem: vi benytter krypteringsmetoden CM-CIC (CREDIT MUTUEL) og har forsterket den totale krypertingsmetoden for websiden for å beskytte alle sensitive data på best mulig måte.

8. Retur

I henhold til Kjøpsloven har kunden rett til å heve kjøpet uten en spesifikk grunn innen 14 dager etter at varen er mottatt.

Dersom kunden ønsker å benytte denne retten, skal varen sendes tilbake i originalforpakning, komplett og i re salgbar stand, sammen med alle dokumenter du mottok ved leveransen, til Wunder Etiketten, 199 rue Hélène Boucher, Espace Entreprise 34170 Castelnau Le Lez. Vi anbefaler at du sendervaren rekommandert og eventuelt tegner en forsikring hos transportforetaket. Dette for å sikre deg mot at pakken forsvinner på vegen, tyveri eller lignende.

Alle returer gjøres på kundens kostnad og risiko. Dersom kunden returnerer et produkt som er ufullstendig, skadet, skittent eller brukt, forbeholder Personlige Etiketter (Wunder Etiketten) seg retten til å avvise retur eller bytte. Kostnader for forsendelse og retur belastes kunden. Kun prisen for produktet refunderes.

Personlige Etiketter (Wunder Etiketten) tar alle forholdsregler for å sikre at produktene er i uklanderlig stand når de ankommer kunden. Har du mottatt en pakke der produktet er skadet behold alltid innpakningen. Ta fotografier av pakken og produktet og kontakt oss innen 24 timer etter mottak. Personlige Etiketter (Wunder Etiketten) forbeholder seg retten til å be kunden send det skadede produktet tilbake.

Alle forsendelser som ikke kommer fram på grunn av en ufullstendig adresse eller problemer med tilgang til leveranse (tilgang til døroppgang etc) eller dersom pakken ikke hentes innen oppgitt hentefrist, og dermed må sendes en andre gang, belastes kunden for kostnader til dette.

9. Tilbakebetaling

Dersom kunden benytter seg av angreretten innen 14 dager, har Personlige Etiketter (Wunder Etiketten) en frist på 14 dager etter at returproduktet er mottatt til å tilbakebetale kjøpesummen til kunden. Tilbakebetalingen skjer på samme måte som kunden betalte. Retur som sendes i oppkrav aksepteres ikke.

10. Frister

DHL systemet til Deutsche Post muliggjør leveranse innenfor et gjennomsnittlig tidsrom på 48 timer fra personlige Etiketter (Wunder Etiketten). Denne tidsrammen er ikke bindende. Ved forsinkelser kan kunden ikke reisekrav om erstatning eller kreve at ordren kanselleres. Ved forsinkelser utover den angitte leveransedagen må kunden ta kontakt med Personlige Etiketter (Wunder Etiketten) med brev eller epost, og gi Wunder Etiketten muligheten til å undersøke forsinkelsen sammen med Posten. Dette kan ta opp til 21 dager. Dersom produktet gjenfinnes i denne perioden, sendes det til kunden uten ytterligere forsinkelser til den adressen kunden oppga i bestillingen. Dersom det bestilte produktet ikke gjenfinnes innen denne fristen på 21 dager, sende personlige Etiketter (Wunder etiketten) på egen kostnad en ny leveranse av tilsvarende produkt eller tilbakebetaler prisen kunden betalte for produktet dersom en ny forsendelse ikke er mulig.

12. Kundeservice

Vår kundeservice står til din tjeneste og besvarer alle spørsmål og hjelper til med problemer som oppstår:
kontakt@wunderetiketten.de.

13. Ansvar

Selskapet Wunder Etiketten (gjennom merkenavnet Personlige Etiketter) er ikke ansvarlig for fullstendig eller delvis manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til denne kontrakten, forutsatt at misligholdet er forårsaket av en hendelse av force majeure, som vanligvis anerkjennes av rettsvitenskapen som total eller delvis streik av posttjenester og transportmidler og / eller kommunikasjon, flom, branner etc.

Likeledes har selskapet kun en handlingsplikt knyttet til tilgang til nettstedet, ordreprosessen, leveringen eller nedstrøms tjenester. Ansvarsbegrensningen inkluderer også eventuelle ulemper eller skader relatert til bruken av Internett, inkludert, men ikke begrenset til, serviceavbrudd, hacking eller tilstedeværelse av datavirus, eller enhver hendelse av force majeure i samsvar med jurisdiksjon.

14. Endringer i de generelle betingelsene

Selskapet Wunder Etiketten (gjennom merkenavnet Personlige Etiketter) forbeholder seg retten til når som helst å endre vilkårene og betingelsene for sine produkter i nettbutikken på websiden http://personligeetiketter.com. Ved endring gjelder de generelle vilkårene som var gyldige den dagen bestillingen ble betalt.

15. Gjeldende lov

Disse generelle vilkårene er underlagt lovene i Forbundsrepublikken Tyskland.